రత్నకలశం - తెలుగు లో ఇంటర్నెట్ : UPDATE NEWS

Breaking

Looking For Anything Specific?

Post Top Ad

TELUGU LO COMPUTER NEWS

Visit telugulocomputer.blogspot.com!

Post Top Ad

ad

Wednesday, 18 August 2021

రత్నకలశం


ధారానగర  శివార్ల లో కుమ్మరి దంపతులు నివసిస్తూ వుండేవారు. ఒకనాడు ఆ కుమ్మరి మట్టికోసం త్రవ్వుతూ  వుండగా ఒక రత్నకలశం బయట పడింది.అతను భార్యను పిలిచి నీవు వెళ్లి రాజుకు ఈ వార్తా చెప్పిరమ్మన్నాడు. 

ఆ కుమ్మరి పడుచు వెంటనే రాజుగారి సభ కు వెళ్లి ఆ రాజుతో యిట్లనెను.

                  దేవ మత్భర్త ర నాదృష్టం నిదానం వల్లభేనియే 

                  న పశ్య న్నేవతత్రాస్తే త్వాని జ్ఞాన పయి తుభ్యగాం 

తా:--- ప్రభూ! నా భర్త కుండలు చేయడం కోసం మట్టిని తవ్వు చుండగా నిధి యొక్కటి కనబడింది. దానిని చూసి ఆయన రాజుగారికి ఈ విషయము చెప్పి రమ్మని నన్ను పంపించగా వచ్చితిని . ప్రభువులు దానిని పరీక్షించి స్వాధీన పరుచుకోమని ప్రార్థన. భోజరాజు తన నగర వాసుల సత్యసంధత కు సంతోషించి వెంటనే ఆ ప్రదేశమునకు పోయి దానిని తెరిపించి చూశాడు.  దాని యందు అమోల్యములైన రత్నములుండెను.అప్పుడు ఆ కుమ్మరి పడుచు రాజుతో నిట్లనెను.

        రాజన్ చంద్ర స్స్వ మాలోక్యత్వాంతు భోథమమ్ గతం 

        రత్న శ్రేణి మసా న్మన్యే నక్షత్రాణ్య భ్యుపాగమం 

తా:--రాజా! నేవీ భువికి చంద్రుని వంటి వాడవు. నిన్ను సేవించుట కై ఈ భూమిలోకి వచ్చిన నక్షత్ర శ్రేణి వలె

నీవు పరీక్షించు ఈ విలువైన  రత్నములు మెరుస్తున్నవి.అన్నది 

రాజు ఆ కుమ్మరి పడుచు చమత్కృతికి ఆనందించి ఆ నిధిని ఆ దంపతులకు యిచ్చివేశాడు. 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad