తలనిండ పూదండ! - తెలుగు లో ఇంటర్నెట్ : UPDATE NEWS

Breaking

Looking For Anything Specific?

Post Top Ad

TELUGU LO COMPUTER NEWS

Visit telugulocomputer.blogspot.com!

Post Top Ad

ad

Monday, 17 May 2021

తలనిండ పూదండ!

 

ఆ రజనీకర మోహన బింబం….
నీ నగుమోమును బోలునటే
కొలనిలోని నవ కమల దళమ్ములు
నీ నయనమ్ముల బోలునటే...
ఎచ్చట చూచిన...ఎచ్చట వేచిన...
నీ రూపమదే కనిపించునదే
తలనిండ పూదండ దాల్చిన రాణి
మొలకా నవ్వుల తోడ మురిపించబోకే
తలనిండ పూదండ దాల్చిన రాణి
మొలకా నవ్వుల తోడ మురిపించబోకే
పూలవానలు కురియు మొయిలువో
మొగలి రేగులలోని సొగసువో...
పూలవానలు కురియు మొయిలువో
మొగలి రేగులలోని సొగసువో...నా రాణి
తలనిండ పూదండ దాల్చిన రాణి
మొలకా నవ్వుల తోడ మురిపించబోకే
నీ మాట బాటలో నిండే మందారాలు
నీ పూల తోటలో నిబిడే శృంగారాలు
నీ మాట బాటలో నిండే మందారాలు
నీ పూల తోటలో నిబిడే శృంగారాలు
నీ మేనిలో పచ్చ చేమంతి అందాలూ...
నీ మేనిలో పచ్చ చేమంతి అందాలు
నీ నీలవేణిలో నిలిచే ఆకాశాలు

తలనిండ పూదండ దాల్చిన రాణి
మొలకా నవ్వుల తోడ మురిపించబోకే

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad